Рани jавни увид и јавни увид

Плански документи на раном јавном увиду

Плански документи на јавном увиду

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације “Парк-шума Борковац” у Руми, трајаће 15 дана и то од 23. маја 2023. године до 07. јуна 2023. године.

Нацрт ће бити изложен на јавнoм увиду сваког радног дана од 08,00 часова до 14,00 часова у просторијама Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума, ул. 27. Октобра бр. 7а у Руми.

Примедбе на Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације “Парк-шума Борковац” у Руми, заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 07.06.2023.године.

преузимање   

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације “за део блока 1-3-3” у Руми, трајаће 15 дана и то од 23. маја 2023. године до 07. јуна 2023. године.

Нацрт ће бити изложен на јавнoм увиду сваког радног дана од 08,00 часова до 14,00 часова у просторијама Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума, ул. 27. Октобра бр. 7а у Руми.

Примедбе на Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације “за део блока 1-3-3”, заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 07.06.2023.године.

преузимање   

Урбанистички пројекат на јавној презентацији