Рани jавни увид и јавни увид

Плански документи на раном јавном увиду

Плански документи на јавном увиду

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Вогањ, трајаће 15 дана и то од 27. новембра 2023. године до 12. децембра 2023. године. 

Напред наведени Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Вогањ, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 08,00 часова до 14,00 часова у просторијама Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума, ул. 27. Октобра бр. 7а у Руми.

Примедбе на Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Вогањ, заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 12.12.2023. године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Вогањ, одржаће се дана 01.12.2023. год. са почетком у 11,00 часова, у Конферецијској сали Културног центра ,,Брана Црнчевић“ у Руми ул. Вељка Дугошевића бр. 102.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

преузимање   

Урбанистички пројекат на јавној презентацији