Планови генералне регулације

Планови генералне регулације општине Рума

План генералне регулације се обавезно доноси за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе, а може се донети и за друга насељена места на територији општине,  када је то предвиђено просторним планом јединице локалне самоуправе.

За јединице локалне самоуправе за које се по овом закону доноси генерални урбанистички план, планови генералне регулације се обавезно доносе за цело грађевинско подручје насељеног места, по деловима насељеног места.

(„Сл. лист општина Срема” бр. 32/2021, 2/2023)  преузимање   

(„Сл. лист општина Срема” бр. 7/2010, 24/2015)  преузимање   

(„Сл. лист општина Срема” бр. 33/2009, 28/2014, 32/2019, 31/2023)  преузимање   

(„Сл. лист општина Срема” бр. 3/2013, 9/2022)  преузимање   

(„Сл. лист општина Срема” бр. 27/2013, 30/2017, 39/2020, 30/2021, 12/2023)  преузимање