Планови детаљне регулације

Планови детаљне регулације општине Рума

План детаљне регулације се доноси за делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте и подручја за која је обавеза његове израде одређена претходно донетим планским документом.

План детаљне регулације може се донети и када просторним, односно урбанистичким планом јединице локалне самоуправе његова израда није одређена, на основу одлуке надлежног органа.

(„Службени лист општина Срема“ бр. 7/10, 10/10, 24/15, 15/19)      преузимање   

(„Службени лист општина Срема“ бр. 15/11, 28/14)  преузимање   

(„Службени лист општина Срема“ бр. 16/12, 34/15, 41/16, 5/20)   преузимање   

(„Службени лист општина Срема“ бр. 8/11, 39/20, 17/23, 31/23)   преузимање   

(„Службени лист општина Срема“ бр. 8/11)   преузимање   

(„Службени лист општина Срема“ бр. 43/10)   преузимање   

(„Службени лист општина Срема“ бр. 9/22)   преузимање   

(„Службени лист општина Срема“ бр. 29/22, 17/23)   преузимање   

(„Службени лист општина Срема“ бр. 21/06, 32/15)   преузимање