ЈП Урбанизам и изградња

Рума

Изградња

Сервис за грађане

ЈП Урбанизам и изградња Рума управља јавним путевима, улицама и јавном расветом на територији општине Рума, сходно томе, уколико постоји проблем на путу или проблем у функционисању јавне расвете можете нам то пријавити.  

Пријаву можете извршити позивом на број телефона 022 430 726 или попуњавањем обрасца (Пријавите проблем).

Пријавите проблем

Обавештење:

 • Затварање саобраћаја на путу Витојевци – Грабовци
  Због радова на рехабилитацији локалног пута Платичево – Грабовци, на деоници Витојевци (излаз) – Грабовци (излаз), од км 5+200,00 до км 9+200,00, Л=4,0км, предвиђена је обустава саобраћаја од дана 19.11.2023. до дана 27.11.2023. године у времену од 08.00 до 17.00 часова.
 • Затварање саобраћаја на делу Павловачке улице
  Због пoвећаних захтева за обезбеђењем радова на реконструкцији Павловачке улице извршиће се измена режима саобраћаја уз потпуну обуставу саобраћаја на делу Павловачке улице, од уклапања у кружни ток (раскрсница са улицом Моше Пијаде, М. Црњанског и Павловачки пут) до раскрснице са Лењиновом улицом (укључујући и саму раскрсницу).
  Измењен режим саобраћаја ће трајати од 17.11.2023. до 31.03.2024. године.
  Транзитни саобраћај се преусмерава преко следећих улица:
  – Из правца Павловаца и Врдника, саобраћај се, уз усаглашавање постојећих знакова вођења, каналише дуж Улице М. Црњанског (за центар и транзит) и дуж Улице М. Пијаде, Језерске, Лењинове и Тиволска, до Улице В. Kараџића (за Сремску Митровицу и аутопут), где се вођење наставља постојећим саобраћајним знаковима вођења.
  – Из правца Срeмске Митровице, почетак преусмеравања је на раскрсници Улице В. Kараџића и Тиволске, где се путоказима (III -205 и III -302.1) возила усмеравају на обилазак за Путинце и Врдник дуж Тиволске, Лењинове, Улице 7. Војвођанске ударне бригаде, а потом Језерском и Моше Пијаде до кружног тока.
  – Из правца Инђије и Пећинаца, почетак преусмеравања је на раскрсници Главне и Иришке улице, где се путоказима (III-205 и III -302.1) возила усмеравају на обилазак за Путинце и Врдник дуж Иришке улице. Kао примарно, ово преусмеравање је првенствено намењено камионима, како би се испоштовала постојећа ограничења намењена овој категорији возила. Обилазак се наставља на раскрсници Иришке и Улице 15. августа. Постојећи саобраћајни знакови вођења на раскрсници Иришке и Улице 15. август, нису у колизији са новонасталим околностима, те интервенције на њима нису потребне. Из Улице 15. август, саобраћај се води на Орловићеву, све до Улице М. Црњанског, где се, на кружном току, излази на Павловачки пут. Ни на раскрсници Орловићева – 15. август и 15. мај, усаглашавање постојећих знакова вођења, није потребно.
  – Из правца центра, на раскрсници Орловићева – 15. мај, 15. август, путоказним таблама (III -206 и III -302) возила се усмеравају на обилазак за Путинце и Врдник дуж Орловићеве улице.
  – Са јужне стране Павловачке улице, преусмеравање на обилазак почиње путоказима (III -205 и III -302.1) на раскрсници са Улицом 15. мај, на Улицу 15. мај, уз усаглашавање постојећих знакова вођења. Упозорење на радове и обуставу саобраћаја на растојању дефинисаном допунском таблом типа IV-1, предвиђено је на севером краку ове раскрснице, као и непосредно после укрштаја са везом Павловачке и Нушићеве улице.
Преузмите потребан захтев

Захтеви и формулари

Урбанизам

Преглед важеће планске документације

Изаберите плански документ

ЈП Урбанизам и изградња

Услуге које пружамо на тржишту: