Почетна

СТАТУСНА ПРОМЕНА У ЈУП „ПЛАН“ РУМА

Покретање поступка статусне промене 

Потврда о примљеној регистарционој пријави

Уговор о спајању јавних предузећа

ПРИЛОЗИ :

1.Оснивачки акт

2.Списак права и обавеза

3.Списак запослених јавних предузећа преносиоца

4.Изјава ВД директора ЈУП „План“ Рума


Дизајнирао adriahost.Сва права задржава 2021 Урбанизам, путеви, изградња Рума.
Претплати се на – чланке или коментаре