Планови

Јуп „План“ Рума израђује планску документацију за потребе Општинe Рума. Према Закону о планирању и изградњи Јуп „План“ израђује следећа планска документа:

1. Просторне планове,

2. Генералне планове

3. Планове генералне регулације,

4. Планове детаљне регулације.

 

 

Рума 2011. године


Дизајнирао adriahost.Сва права задржава 2022 Урбанизам, путеви, изградња Рума.
Претплати се на – чланке или коментаре