Планови генералне регулације

 

План генералне регулације насеља Путинци (текстуални део) (намена простора)

План генералне регулације насеља Хртковци (текстуални део) (намена простора)

План генералне регулације за насељено место Краљевци са Планом Детаљне регулације
за блокове 1/А и 4/А                                                           (текстуални део) (намена простора)

План генералне регулације насеља Платичево (текстуални део) (намена простора)

План генералне регулације насеља Витојевци (текстуални део) (намена простора)

План генералне регулације насеља Грабови (текстуални део) (намена простора)

План генералне регулације насеља Никинци (текстуални део) (намена простора)

План генералне регулације насеља Вогањ (текстуални део) (намена простора)

План генералне регулације насељеног места  Павловци  (текстуални део)  (намена простора)

План генералне регулације насељеног места  Добринци  (текстуални део)  (намена простора)

План генералне регулације насељеног места  Кленак  (текстуални део)  (намена простора)

План генералне регулације насељеног места  Стејановци (текстуални део)   (намена простора)

План генералне регулације насеља Мали Радинци  (текстуални део) (намена простора)

План генералне регулације насеља Буђановци  (текстуални део) (намена простора)


Дизајнирао adriahost.Сва права задржава 2022 Урбанизам, путеви, изградња Рума.
Претплати се на – чланке или коментаре