Јавни увид

четвртак, 12 јуна, 2014

Јавни увид у план детаљне регулације за блок 4-5-4 дом здравља Рума

oglas

KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN

Graficki prilog br. – 1 IZVOD IZ GP RUMA 1

Graficki prilog br. 2 – IZVOD IZ GP RUMA 2

Graficki prilog br. 3 – POSTOJECE STANJE PDF

Graficki prilog br. 4 – NAMENA POVRSINA

Graficki prilog br. 5 – REGULACIJA

Graficki prilog br. 6 – INFRASTRUKTURA

Graficki prilog br. 7 – PLAN PARCELACIJE

Graficki prilog br. 8 – KOMPOZICIONI PLAN

NACRT DOM ZDRAVLJA komisija

 

 


четвртак, 19 септембра, 2013

УСКЛАЂИВАЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РУМА

Завршена је израда елабората о усклађивању просторног плана Општине Рума из 2007 године са законом о планирању и изградњи. Спроведен је јавни увид, након тога је одржана седница комисије за планове, која је сумирала резултате, разматрала примедбе (укупно 9) и донела закључке. Просторни план је усклађен према закључцима комисије о усвојеним примедбама. Просторни план је упућен путем надлежног одељења Општине Рума на сагласност покрајнском секретаријату за архитектуру, градитељство и заштиту животне средине. Након добијене сагласноти од покрајнског секретаријата, просторни план усваја СО Рума.

намена простора

 

мрежа насеља

инфраструктура

туризам и заштита

карта спровођења

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ РУМА

 

 

 

 

 


четвртак, 3 фебруара, 2011

ПДР „Парк шума – Борковац“

Дана 3.2.2011. године , комисија за планове Опшине Рума упутила је ПДР „Парк Шума- Борковац “ на јавни увид, који ће трајати од 7.2.2011. до 8.3.2011. Нацрт Плана можете видети у просторијама Јуп-а „План“  Рума.Дизајнирао adriahost.Сва права задржава 2020 План Рума.
Претплати се на – чланке или коментаре