Јавни увид у план детаљне регулације за блок 4-5-4 дом здравља Рума

oglas

KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN

Graficki prilog br. – 1 IZVOD IZ GP RUMA 1

Graficki prilog br. 2 – IZVOD IZ GP RUMA 2

Graficki prilog br. 3 – POSTOJECE STANJE PDF

Graficki prilog br. 4 – NAMENA POVRSINA

Graficki prilog br. 5 – REGULACIJA

Graficki prilog br. 6 – INFRASTRUKTURA

Graficki prilog br. 7 – PLAN PARCELACIJE

Graficki prilog br. 8 – KOMPOZICIONI PLAN

NACRT DOM ZDRAVLJA komisija

 

 


Дизајнирао adriahost.Сва права задржава 2020 План Рума.
Претплати се на – чланке или коментаре