УСКЛАЂИВАЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РУМА

Завршена је израда елабората о усклађивању просторног плана Општине Рума из 2007 године са законом о планирању и изградњи. Спроведен је јавни увид, након тога је одржана седница комисије за планове, која је сумирала резултате, разматрала примедбе (укупно 9) и донела закључке. Просторни план је усклађен према закључцима комисије о усвојеним примедбама. Просторни план је упућен путем надлежног одељења Општине Рума на сагласност покрајнском секретаријату за архитектуру, градитељство и заштиту животне средине. Након добијене сагласноти од покрајнског секретаријата, просторни план усваја СО Рума.

намена простора

 

мрежа насеља

инфраструктура

туризам и заштита

карта спровођења

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ РУМА

 

 

 

 

 


Дизајнирао adriahost.Сва права задржава 2020 План Рума.
Претплати се на – чланке или коментаре