Израда нових планова детаљне регулације

ЈУП „План“ Рума приступио је изради ПДР за блок 3.13, део индустријке зоне у Руми. Такође је донета одлука о сарадњи са Дирекцијом за изградњу Сремска Митровица, на плану ПДР Обала утврда (лева обала реке Саве), на К.О Хртковци и К.О Јарак.


Дизајнирао adriahost.Сва права задржава 2020 План Рума.
Претплати се на – чланке или коментаре