Планови Генералне Регулације општине Рума у 2013

У складу са програмом пословања за 2013 ЈУП „План“ ће довршавати израду урбанистичке документације, за потребе оснивача и друга правно-физичка лица.

Довршена је израда и усвојени су ПГР Никинци, Грабовци, Добринци (јавни увид).

Намену простора и текстуални део, можете погледати на страници „Планови Генералне Регулације“.

У складу са новим законом о планирању.


Дизајнирао adriahost.Сва права задржава 2020 План Рума.
Претплати се на – чланке или коментаре