Планови Генералне и Детаљне регулације општине Пећинци у 2013

ЈУП „План“ је за општину Пећинци довршио ПГР за насеље Деч.  На иницијативу општине приступило се изради измена и допуна ПГР-а за насеље Шимановци. За општину Пећинци израђени су планови ПДР за трансфер станицу Деч, такође је израђен ПДР за радну зону К.О Прхово у зони аутопута Београд-Загреб. Завршена је израда ПДР радне зоне Ашања . Такође се ради ПДР сервисне саобраћајнице између Пећинаца и Шимановаца са јужне стране аутопута Београд-Загреб. ЈУП “ План “ је довршио израду ПГР насељеног места Пећинци (јавни увид).

Дизајнирао adriahost.Сва права задржава 2020 План Рума.
Претплати се на – чланке или коментаре